Agencja rekrutacyjna

Testy rekrutacyjne, Audyt personalny, Badania wstępne do pracy

Szkolenie użytkowników informacji


Miejsce wykładów Brzeznica 34-114, ul. Stokowa 4/8
Czas szkoleń 14/06/2017, 12.00
Wykładowcy Jarosław Dudek, Henryk Giergielewicz
Temat spotkania Szkolenie użytkowników informacji
oraz:
 • I Konferencja Ośrodków Doskonalenia Kadr Kierowniczych Państw Europejskich-Członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Warszawa 14-19 czerwca 1971 : materiały. Cz. 3, Referaty i dyskusja : temat 3 : współpraca ośrodków doskonalenia kadr kierowniczyc
 • Kurs programistów elektronicznych automatów obrachunkowych daro-Soemtron 382
 • Rola i zadania bibliotek szkół wyższych w zakresie kształcenia zawodowego kadr służby bibliotecznej : koreferaty do cz. 1-3
 • Informator pracownika służby szkoleniowej w handlu i usługach. [T.] 1, Kształcenie kadr dla handlu, usług i drobnej wytwórczości
 • Podstawowe przepisy wynalazczości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Zbiór pomocy dydaktycznych do szkolenia normalizacyjnego
Źródła
 • Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólnotechnicznej : materiały z III konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych w Zaciszu k. Bydgoszczy w dniach 1-3.06.1998 r.
 • Problemy kształcenia i doskonalenia kierowniczych kadr oświatowych
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce : raport 2004
Ilość godzin szkoleń 5 godzin
Cena szkolenia 1000 zł
Lista uczniów Daniel Hejmo, Bogumił Bulsa, Zygmunt Badowski, Bogusław Białas, Alojzy Iwański, Albin Gut, Sławomir Gąsiorowski, Joachim Borawski
Sponsorzy
 • "GEOLEX" Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Usługowe inż. Paweł Dorczyński
 • "BARTAS" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Bartosz Łoboda
 • "PROHAN" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Maria Rybak
Catering Zupa: żur owsiany ze śmietaną i serem lub żur na kiełbasie. Danie: Łosoś w ryżu lub Civet de liévre (potrawka z zająca). Deser: Ah...lody z malinami. deser w 3 minuty i Bananowy chwiejec. Napoje: kawa, 7up, Coca-Cola, Chambord Frost i Cactus Cooler Jell-O Shots


Formularz (zapisz się)

Jeśli mają państwo pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Imię
Adres
NIP (do faktury)
E-mail do kontaktu
Tel. kom.
Skąd wiesz o naszej firmie?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr
 • Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC
 • Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego
 • Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych
 • System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością
 • Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym
 • Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń
 • Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
 • Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
 • Szkolenie użytkowników informacji
 • Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr
 • Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych
 • Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970
 • Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4
 • Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • odbiór zużytego oleju

LOCATION


ul. Środa 3/1 (1 piętro)
76-200 Słupsk
tel. 8298777990
e-mail: biuro@racyja.pl

ABOUT


Images by Flickr/Randy Son Of Robert,André Banyai,Sheila in Moonducks,Ivan C,john weiss,tibchris

Copyright © 2011-2018. All Rights Reserved.

Teksty na stronie chronione są prawami autorskimi. Jeśli chcesz je wykorzystać, możesz podać 5% treści tekstu z dołączonym aktywnym linkiem dofollow.