Agencja rekrutacyjna

Testy rekrutacyjne, Audyt personalny, Badania wstępne do pracy

Mapa strony

Główna

Strona główna ; url: http://racyja.pl ; anchor:Strona główna

Szkolenia

Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr ; url: http://racyja.pl/aktywne-metody-szkolenia-i-doskonalenia-kadr-4-s1.html ; anchor:Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr

Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC ; url: http://racyja.pl/doskonalenie-kadr-kierowniczych-i-procesu-zarzadzania-w-przedsiebiorstwie-przemyslowym-przy-zastosowaniu-technik-zpc-2-s1.html ; anchor:Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC

Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego ; url: http://racyja.pl/programowanie-szkolenia-wewnatrzzakladowego-8-s1.html ; anchor:Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego

Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych ; url: http://racyja.pl/ksztalcenie-oswiatowych-kadr-kierowniczych-6-s1.html ; anchor:Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych

System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością ; url: http://racyja.pl/system-ksztalcenia-i-doskonalenia-kadr---czynnikiem-wdrazania-nowoczesnych-metod-kierowania-jakoscia-8-s1.html ; anchor:System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością

Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym ; url: http://racyja.pl/przygotowanie,-realizacja-i-kontrola-procesu-doskonalenia-kadr-w-systemie-kursowym-2-s1.html ; anchor:Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym

Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe ; url: http://racyja.pl/galwanotechnika--korespondencyjne-szkolenie-w-zakresie-nowoczesnych-procesow-galwanotechnicznych--materialy-skryptowe-z-1,-zagadnienia-podstawowe-6-s1.html ; anchor:Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe

Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych ; url: http://racyja.pl/problemy-doskonalenia-kadr-kuturalno-oswiatowych-2-s1.html ; anchor:Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń ; url: http://racyja.pl/szkolenie-i-doskonalenie-zawodowe-kadr-administracyjnych--zestaw-tlumaczen-1-s1.html ; anchor:Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń

Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn ; url: http://racyja.pl/konspekt-wprowadzajacy-korespondencyjnego-kursu-na-temat-organizacja-sluzby-gospodarki-narzedziowej-w-przedsiebiorstwach-budowy-maszyn-4-s1.html ; anchor:Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn

Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze ; url: http://racyja.pl/ksztalcenie-i-zatrudnienie-kadr-wykwalifikowanych-w-europejskich-krajach-rwpg-rady-wzajemnej-pomocy-gospodarczej-w-latach-1955-1975--studium-porownawcze-5-s1.html ; anchor:Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze

Szkolenie użytkowników informacji ; url: http://racyja.pl/szkolenie-uzytkownikow-informacji-6-s1.html ; anchor:Szkolenie użytkowników informacji

Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr ; url: http://racyja.pl/zagadnienie-ksztalcenia-i-doskonalenia-kadr-8-s1.html ; anchor:Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr

Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych ; url: http://racyja.pl/organizacja-osrodkow-metodycznych-szkolenia-pracownikow-placowek-wczasow-dzieciecych-6-s1.html ; anchor:Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych

Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970 ; url: http://racyja.pl/ksztalcenie-kadr-dla-przemyslu-metalowego-w-wojewodztwie-zielonogorskim-w-latach-1945-1970-7-s1.html ; anchor:Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970

Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium ; url: http://racyja.pl/optymalizacja-organizacji-informacji-naukowej-jako-organicznej-czesci-nauki--kolokwium-3-s1.html ; anchor:Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium

Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych ; url: http://racyja.pl/problemy-doskonalenia-kadr-kuturalno-oswiatowych-6-s1.html ; anchor:Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych

Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4 ; url: http://racyja.pl/korespondencyjne-szkolenie-w-zakresie-nowoczesnych-procesow-galwanotechnicznych--materialy-szkoleniowe---poradnik-t-1-4-6-s1.html ; anchor:Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4

Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960 ; url: http://racyja.pl/rola-szkolnictwa-zawodowego-wielkopolski-w-przygotowaniu-kadr-dla-gospodarki-narodowej-w-latach-1945-1960-6-s1.html ; anchor:Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960

Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych ; url: http://racyja.pl/problemy-doskonalenia-kadr-kuturalno-oswiatowych-4-s1.html ; anchor:Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych

Organizacja i metodyka szkolenia kadr w kółkach rolniczych ; url: http://racyja.pl/organizacja-i-metodyka-szkolenia-kadr-w-kolkach-rolniczych-4-s1.html ; anchor:Organizacja i metodyka szkolenia kadr w kółkach rolniczych

Założenia systemu kształcenia zawodowego w Polsce ; url: http://racyja.pl/zalozenia-systemu-ksztalcenia-zawodowego-w-polsce-6-s1.html ; anchor:Założenia systemu kształcenia zawodowego w Polsce

Komórka szkolenia - funkcje, organizacja i metody pracy : (konspekt wykładu) ; url: http://racyja.pl/komorka-szkolenia---funkcje,-organizacja-i-metody-pracy--konspekt-wykladu-2-s1.html ; anchor:Komórka szkolenia - funkcje, organizacja i metody pracy : (konspekt wykładu)

Ewolucja modelu doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w Polsce ; url: http://racyja.pl/ewolucja-modelu-doskonalenia-nauczycieli-szkol-rolniczych-w-polsce-7-s1.html ; anchor:Ewolucja modelu doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w Polsce

Wytyczne do szkolenia aktywu instancji i organizacji związkowych w latach 1962-1963 zatwierdzone uchwałą Prezydium CRZZ z dnia 4 lipca 1962 r ; url: http://racyja.pl/wytyczne-do-szkolenia-aktywu-instancji-i-organizacji-zwiazkowych-w-latach-1962-1963-zatwierdzone-uchwala-prezydium-crzz-z-dnia-4-lipca-1962-r-5-s1.html ; anchor:Wytyczne do szkolenia aktywu instancji i organizacji związkowych w latach 1962-1963 zatwierdzone uchwałą Prezydium CRZZ z dnia 4 lipca 1962 r

Zasady organizacji przygotowania kadr i osiągania docelowej zdolności produkcji w nowo budowanych przedsiębiorstwach ; url: http://racyja.pl/zasady-organizacji-przygotowania-kadr-i-osiagania-docelowej-zdolnosci-produkcji-w-nowo-budowanych-przedsiebiorstwach-3-s1.html ; anchor:Zasady organizacji przygotowania kadr i osiągania docelowej zdolności produkcji w nowo budowanych przedsiębiorstwach

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń ; url: http://racyja.pl/szkolenie-i-doskonalenie-zawodowe-kadr-administracyjnych--zestaw-tlumaczen-9-s1.html ; anchor:Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń

Podstawowe przepisy wynalazczości Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ; url: http://racyja.pl/podstawowe-przepisy-wynalazczosci-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej-7-s1.html ; anchor:Podstawowe przepisy wynalazczości Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ogólne zasady i warunki przygotowania wynalazków do patentowania Cz 3, Badanie zdolności patentowej i podział wynalazków według zakresu ich wykorzystania ; url: http://racyja.pl/ogolne-zasady-i-warunki-przygotowania-wynalazkow-do-patentowania-cz-3,-badanie-zdolnosci-patentowej-i-podzial-wynalazkow-wedlug-zakresu-ich-wykorzystania-6-s1.html ; anchor:Ogólne zasady i warunki przygotowania wynalazków do patentowania Cz 3, Badanie zdolności patentowej i podział wynalazków według zakresu ich wykorzystania

Organizacja komórki (stanowiska) do spraw szkolenia zawodowego ; url: http://racyja.pl/organizacja-komorki-stanowiska-do-spraw-szkolenia-zawodowego-2-s1.html ; anchor:Organizacja komórki (stanowiska) do spraw szkolenia zawodowego

Kształcenie kadr zawodowych w konińskim i tarnobrzeskim rejonie przemysłowym ; url: http://racyja.pl/ksztalcenie-kadr-zawodowych-w-koninskim-i-tarnobrzeskim-rejonie-przemyslowym-5-s1.html ; anchor:Kształcenie kadr zawodowych w konińskim i tarnobrzeskim rejonie przemysłowym

Materiały pomocnicze do działalności ośrodków metodycznych : doskonalenie kadr kierowniczych ; url: http://racyja.pl/materialy-pomocnicze-do-dzialalnosci-osrodkow-metodycznych--doskonalenie-kadr-kierowniczych-6-s1.html ; anchor:Materiały pomocnicze do działalności ośrodków metodycznych : doskonalenie kadr kierowniczych

Zaopatrzenia spółdzielczych ośrodków szkolenia kadr aparatu masarskiego w pomoce naukowe ; url: http://racyja.pl/zaopatrzenia-spoldzielczych-osrodkow-szkolenia-kadr-aparatu-masarskiego-w-pomoce-naukowe-7-s1.html ; anchor:Zaopatrzenia spółdzielczych ośrodków szkolenia kadr aparatu masarskiego w pomoce naukowe

Formy i metody kształcenia kadr kierowniczych w organizacjach spółdzielczych (w wybranych krajach) ; url: http://racyja.pl/formy-i-metody-ksztalcenia-kadr-kierowniczych-w-organizacjach-spoldzielczych-w-wybranych-krajach-3-s1.html ; anchor:Formy i metody kształcenia kadr kierowniczych w organizacjach spółdzielczych (w wybranych krajach)

Podstawowe problemy kształcenia oświatowych kadr kierowniczych ; url: http://racyja.pl/podstawowe-problemy-ksztalcenia-oswiatowych-kadr-kierowniczych-1-s1.html ; anchor:Podstawowe problemy kształcenia oświatowych kadr kierowniczych

Wojenna edukacja kadr Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943-1945 ; url: http://racyja.pl/wojenna-edukacja-kadr-wojska-polskiego-na-froncie-wschodnim-1943-1945-8-s1.html ; anchor:Wojenna edukacja kadr Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943-1945

Szkolenie wstępne bhp : instruktaż ogólny ; url: http://racyja.pl/szkolenie-wstepne-bhp--instruktaz-ogolny-6-s1.html ; anchor:Szkolenie wstępne bhp : instruktaż ogólny

Strona nr. 0 ; url: http://racyja.pl/0-s2.html ; anchor:Strona nr. 0

Strona nr. 1 ; url: http://racyja.pl/1-s2.html ; anchor:Strona nr. 1

Strona nr. 2 ; url: http://racyja.pl/2-s2.html ; anchor:Strona nr. 2

Strona nr. 3 ; url: http://racyja.pl/3-s2.html ; anchor:Strona nr. 3

Strona nr. 4 ; url: http://racyja.pl/4-s2.html ; anchor:Strona nr. 4

Strona nr. 5 ; url: http://racyja.pl/5-s2.html ; anchor:Strona nr. 5

Strona nr. 6 ; url: http://racyja.pl/6-s2.html ; anchor:Strona nr. 6

Strona nr. 7 ; url: http://racyja.pl/7-s2.html ; anchor:Strona nr. 7

Strona nr. 8 ; url: http://racyja.pl/8-s2.html ; anchor:Strona nr. 8

Strona nr. 9 ; url: http://racyja.pl/9-s2.html ; anchor:Strona nr. 9

Wykładowcy

Łukasz Gutowski ; url: http://racyja.pl/lukasz-gutowski-4-w1.html ; anchor:Łukasz Gutowski

Leopold Jałoszyński ; url: http://racyja.pl/leopold-jaloszynski-2-w1.html ; anchor:Leopold Jałoszyński

Jan Gajda ; url: http://racyja.pl/jan-gajda-6-w1.html ; anchor:Jan Gajda

Lech Gutowski ; url: http://racyja.pl/lech-gutowski-8-w1.html ; anchor:Lech Gutowski

Strona nr. 0 ; url: http://racyja.pl/0-w2.html ; anchor:Strona nr. 0

Polecane:

LOCATION


ul. Środa 3/1 (1 piętro)
76-200 Słupsk
tel. 8298777990
e-mail: biuro@racyja.pl

ABOUT


Images by Flickr/Randy Son Of Robert,André Banyai,Sheila in Moonducks,Ivan C,john weiss,tibchris

Copyright © 2011-2018. All Rights Reserved.

Teksty na stronie chronione są prawami autorskimi. Jeśli chcesz je wykorzystać, możesz podać 5% treści tekstu z dołączonym aktywnym linkiem dofollow.