Agencja rekrutacyjna

Testy rekrutacyjne, Audyt personalny, Badania wstępne do pracy

Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym


Miejsce wykładów Wesoła, Zakręt 05-077, ul. Okrężna 22/2
Data spotkania 18/06/2017, 13.00
Wykładowcy Bronisław Czechowski
Temat szkoleń Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym
jak również:
 • I Konferencja Ośrodków Doskonalenia Kadr Kierowniczych Państw Europejskich-Członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Warszawa 14-19 czerwca 1971 : materiały. Cz. 3, Referaty i dyskusja : temat 3 : współpraca ośrodków doskonalenia kadr kierowniczyc
 • Przygotowanie kadr dla administracji państwowej w rozwiniętych krajach kapitalistycznych
 • Organizacja komórki (stanowiska) do spraw szkolenia zawodowego
 • Wybrane problemy edukacji pedagogicznej kadr dowódczo-sztabowych
Bibliografia
 • Międzybiblioteczne ksztłacenie pracowników służby bibliotecznej : zadania i kierunki rozwoju
 • Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego
 • Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólnotechnicznej : materiały z III konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych w Zaciszu k. Bydgoszczy w dniach 1-3.06.1998 r.
Czas szkolenia 6 godzin
Koszt szkoleń 1100 zł
Lista uczestników Zygfryd Kaczorowska, Sławomir Bartyzel, Rafał Gąsiorowski, Grzegorz Dziubdziela, Wiesław Grocholski, Przemysław Galiński, Leopold Fijewski, Gerard Białas, Adolf Mikuś, Wacław Fornalski, Przemysław Badowski, Łukasz Dębiński, Franciszek Broll, Grzegorz Chełmicki
Sponsorzy
 • "PROHAN" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Maria Rybak
 • "GOLIAT" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE Dariusz Płatos
 • "ALGO" PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO INNOWACYJNE Jadwiga Gołąbek
Catering Zupa: żurek z białą kiełbasą lub żur kiszony. Danie: Vol au vent czyli potrawka z kur w francuskim cieście lub Civet de liévre (potrawka z zająca). Deser: Bastela i Bar-le-duc. Napoje: kawa, Coca-Cola, Pepsi, Chambord Colada i Apple Blossom


Formularz zgłoszeniowy

Jeśli coś jest nie jasne zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP
E-mail
Numer telefonu
Gdzie usłyszałeś o naszych wykładach?
Sprawdź poprawność formularza
 • Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr
 • Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC
 • Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego
 • Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych
 • System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością
 • Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym
 • Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń
 • Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
 • Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
 • Szkolenie użytkowników informacji
 • Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr
 • Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych
 • Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970
 • Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4
 • Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych

LOCATION


ul. Środa 3/1 (1 piętro)
76-200 Słupsk
tel. 8298777990
e-mail: biuro@racyja.pl

ABOUT


Images by Flickr/Randy Son Of Robert,André Banyai,Sheila in Moonducks,Ivan C,john weiss,tibchris

Copyright © 2011-2018. All Rights Reserved.

Teksty na stronie chronione są prawami autorskimi. Jeśli chcesz je wykorzystać, możesz podać 5% treści tekstu z dołączonym aktywnym linkiem dofollow.