Agencja rekrutacyjna

Testy rekrutacyjne, Audyt personalny, Badania wstępne do pracy

Podstawowe problemy kształcenia oświatowych kadr kierowniczych


Miejsce spotkania Węgorzewo 11-600, ul. Wiejska 3/7
Czas szkoleń 10/06/2017, 15.45
Trenerzy Kazimierz Bielicki
Temat szkoleń Podstawowe problemy kształcenia oświatowych kadr kierowniczych
a także:
 • Materiały pomocnicze do działalności ośrodków metodycznych : doskonalenie kadr kierowniczych
 • Ramowy program zasadniczego kursu ekonomiki przedsiębiorstwa przemysłowego dla działaczy samorządu robotniczego (po godzinach pracy) zatwierdzony uchwałą Prezydium CRZZ z dnia 4 lipca 1962 r.
 • Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii
 • Modernizacja systemu kształcenia kadr dla budownictwa : materiały z pierwszego posiedzenia odbytego w dniu 18 stycznia 1973 r.
 • Materiały szkoleniowe kursu doskonalenia kadr kierowniczych w energetyce
 • Organizacja i metodyka szkolenia kadr w kółkach rolniczych
Bibliografia
 • Ćwiczenia artykulacyjne dla spikerów i dziennikarzy
 • Ogólne zasady i warunki przygotowania wynalazków do patentowania. Cz. 2, Zastreżenia patentowe
 • Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
 • Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej na temat: Projektowanie, wytwarzanie i kontrola sprzętu elektroniczno-mechanicznego : [MIKRONIKA-75], Warszawa 26-27 listopada 1975. Sekcja 4, Obrady "okrgłego stołu - szkolenie kadr dla mikroniki.
 • Szkolenie wewnątrzbliblioteczne jako podstawowa forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek : koreferat do cz. 2
Ilość godzin wykładów 7 godzin
Cena wykładów 1300 PLN
Lista uczniów Sylwester Berent, Zygmunt Dębski, Alojzy Błach, Rafał Kalkstein, Tomasz Frydrychowicz, Leon Bura, Stanisław Bura, Przemysław Bieniasz, Romuald Jerzmanowski, Waldemar Picia, Maciej Dobrzański, Henryk Grzesiuk, Dariusz Buczkowski, Lesław Buczkowski, Hieronim Bieniasz
Sponsorzy
 • "JULIA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GIZELA PACIOREK
 • "DEMAR" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE OGRODNICZO-BUDOWLANE Sławomir Dmitruk
 • "DOMBUD-GAJA" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Witold Barcikowski
 • "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE FINBUD" JERZY KALKA
Catering Zupa: żur żytni lub żurek namysłowski. Danie: Łosoś z pieczarkami lub Łowicka rolada wołowa. Deser: Banany z grilla z sosem toffi i BANANY PO HAWAŃSKU. Napoje: kawa, Sprite, Pepsi, Caffe Borgia i Apple Blossom


Formularz (zapisy)

W przypadku niejasności zapraszam do kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer identyfikacji podatkowej
Email do kontaktu
Numer telefonu
Skąd wiesz o naszych wykładach?
Sprawdź poprawność danych
 • Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr
 • Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC
 • Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego
 • Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych
 • System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością
 • Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym
 • Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń
 • Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
 • Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
 • Szkolenie użytkowników informacji
 • Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr
 • Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych
 • Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970
 • Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4
 • Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • coach Warszawa

LOCATION


ul. Środa 3/1 (1 piętro)
76-200 Słupsk
tel. 8298777990
e-mail: biuro@racyja.pl

ABOUT


Images by Flickr/Randy Son Of Robert,André Banyai,Sheila in Moonducks,Ivan C,john weiss,tibchris

Copyright © 2011-2018. All Rights Reserved.

Teksty na stronie chronione są prawami autorskimi. Jeśli chcesz je wykorzystać, możesz podać 5% treści tekstu z dołączonym aktywnym linkiem dofollow.