Agencja rekrutacyjna

Testy rekrutacyjne, Audyt personalny, Badania wstępne do pracy

Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn


Miejsce spotkania Biłgoraj 23-400, ul. Niskie Brodno 6/5
Czas szkolenia 15/06/2017, 15.15
Prowadzący szkolenia Lech Kalkstein, Eugeniusz Mikuś
Temat szkoleń Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
i:
 • Szkolenie wewnątrzbliblioteczne jako podstawowa forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek : koreferat do cz. 2
 • Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólnotechnicznej : materiały z III konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych w Zaciszu k. Bydgoszczy w dniach 1-3.06.1998 r.
 • Samokształcenie w radach pedagogicznych. Z. 2
 • Treści i formy wykorzystania marksistowsko-leninowskiej teorii w doskonaleniu kadry kierowniczej w przemyśle budowlanym : referat strony polskiej na IV robocze kolokwium organizowane przez "Orgbud" w Warszawie w dniach od 22-26 września 1975 r.
 • Rola i znaczenie klasyfikacji patentowej w pracach przemyslowej służby wynalazczości
 • Kształcenie kadr dla gospodarki i kultury narodowej : Sesja Postępu Pedagogicznego w Zielonej Górze, 26-27 maja 1978
Źródła
 • Zaopatrzenia spółdzielczych ośrodków szkolenia kadr aparatu masarskiego w pomoce naukowe
 • Studia podyplomowe w doskonaleniu rolniczych kadr inżynierskich
 • Podstawy metrologii i zmienności
 • Rozwój zawodowy kadr : rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji wojskowej
Planowany czas szkoleń 3 godzin
Koszt szkoleń 1200 PLN
Lista uczniów Walenty Gracjan, Piotr Kaczor, Bogumił Bużeński, Grzegorz Wróbel, Tadeusz Mikuś, Zbigniew Bończak, Wojciech Jank, Cezary Minion, Waldemar Czekalski, Lucjan Broll, Mikołaj Frydrychowicz
Sponsorzy
 • "A & P" Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
 • "PRO Q" PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE MAGDALENA ŚMIEŁOWSKA
 • "ALA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE HANDLOWO - USŁUGOWE
 • "CHŁODZIK" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KĄKOL STANISŁAW
Catering Zupa: żurek wielkanocny lub żur na kiełbasie. Danie: Śliwki z wątróbką lub Łowicka rolada wołowa. Deser: Angielski deser i Banany niebiańskie PLATANOS EN GLORIA. Napoje: kawa, Coca-Cola, Mirinda, Banana Cantaloupe Smoothie i An Everglade


Formularz (zapisy)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Imię i nazwisko
Adres
Numer identyfikacji podatkowej
E-mail do kontaktu
Telefon
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność formularza
 • Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr
 • Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC
 • Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego
 • Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych
 • System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością
 • Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym
 • Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń
 • Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
 • Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
 • Szkolenie użytkowników informacji
 • Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr
 • Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych
 • Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970
 • Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4
 • Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • notariusz warszawa

LOCATION


ul. Środa 3/1 (1 piętro)
76-200 Słupsk
tel. 8298777990
e-mail: biuro@racyja.pl

ABOUT


Images by Flickr/Randy Son Of Robert,André Banyai,Sheila in Moonducks,Ivan C,john weiss,tibchris

Copyright © 2011-2018. All Rights Reserved.

Teksty na stronie chronione są prawami autorskimi. Jeśli chcesz je wykorzystać, możesz podać 5% treści tekstu z dołączonym aktywnym linkiem dofollow.