Agencja rekrutacyjna

Testy rekrutacyjne, Audyt personalny, Badania wstępne do pracy

Formy i metody kształcenia kadr kierowniczych w organizacjach spółdzielczych (w wybranych krajach)


Miejsce szkoleń Barcin 88-190, ul. Targowa 28/3
Czas szkoleń 15/06/2017, 16.00
Prowadzący spotkanie Bernard Hejmo, Zygfryd Dąbek
Temat szkoleń Formy i metody kształcenia kadr kierowniczych w organizacjach spółdzielczych (w wybranych krajach)
i:
 • Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym PRL
 • Dydaktyka oświaty pozaszkolnej
 • Kształcenie kadr dla firm społecznych dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego : poradnik dla organizacji pozarządowych
 • Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich
 • Raport z badania ewaluacyjnego projektów systemowych OPS i PCPR w województwie małopolskim realizowanego w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
Źródła
 • Kształcenie kadr dla firm społecznych dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego : poradnik dla organizacji pozarządowych
 • Obsługa jarmarków i targów przez gminne spółdzielnie
 • Doskonalenie kadr wysoko kwalifikowanych w wybranych krajach kapitalistycznych
 • Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych
Ilość godzin szkolenia 3 godzin
Koszt szkolenia 1200 zł
Lista uczestników Feliks Gombrowicz, Tomasz Bieliński, Zygmunt Józefowicz, Konstanty Arciszewski, Sławomir Bojanowski, Jarosław Katlewicz, Augustyn Borawski, Zygmunt Brodowicz
Sponsorzy
 • "FASHION MEDIA" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONIKA NIERADZIK
 • "GEOLEX" Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Usługowe inż. Paweł Dorczyński
 • "KAMEX-PLUS" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Rafał Michalski
Catering Zupa: żurek śląski lub żur żytni. Danie: Angielski placek z wolowina i nerkami lub Antrykoty mirabeau. Deser: Bar-le-duc i Awokado. Napoje: kawa, 7up, Pepsi, Chambord Colada i Chambord Frost


Formularz (zapisz się)

Jeśli mają państwo pytania zapraszam do kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP
Email kontaktowy
Tel. kom.
Skąd wiesz o naszej firmie?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Aktywne metody szkolenia i doskonalenia kadr
 • Doskonalenie kadr kierowniczych i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym przy zastosowaniu technik ZPC
 • Programowanie szkolenia wewnątrzzakładowego
 • Kształcenie oświatowych kadr kierowniczych
 • System kształcenia i doskonalenia kadr - czynnikiem wdrażania nowoczesnych metod kierowania jakością
 • Przygotowanie, realizacja i kontrola procesu doskonalenia kadr w systemie kursowym
 • Galwanotechnika : korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały skryptowe Z 1, Zagadnienia podstawowe
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr administracyjnych : zestaw tłumaczeń
 • Konspekt wprowadzający korespondencyjnego kursu na temat Organizacja służby gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwach budowy maszyn
 • Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] w latach 1955-1975 : studium porównawcze
 • Szkolenie użytkowników informacji
 • Zagadnienie kształcenia i doskonalenia kadr
 • Organizacja ośrodków metodycznych szkolenia pracowników placówek wczasów dziecięcych
 • Kształcenie kadr dla przemysłu metalowego w województwie zielonogórskim w latach 1945-1970
 • Optymalizacja organizacji informacji naukowej jako organicznej części nauki : kolokwium
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • Korespondencyjne szkolenie w zakresie nowoczesnych procesów galwanotechnicznych : materiały szkoleniowe - poradnik T 1-4
 • Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski w przygotowaniu kadr dla gospodarki narodowej w latach 1945-1960
 • Problemy doskonalenia kadr kuturalno-oświatowych
 • https://madro.com.pl/skrapiarka/

LOCATION


ul. Środa 3/1 (1 piętro)
76-200 Słupsk
tel. 8298777990
e-mail: biuro@racyja.pl

ABOUT


Images by Flickr/Randy Son Of Robert,André Banyai,Sheila in Moonducks,Ivan C,john weiss,tibchris

Copyright © 2011-2018. All Rights Reserved.

Teksty na stronie chronione są prawami autorskimi. Jeśli chcesz je wykorzystać, możesz podać 5% treści tekstu z dołączonym aktywnym linkiem dofollow.